The Great Sage Sun Wukong

Genres: Action, Fantasy

Actor: Siu-Wong Fan, Yufeng Du, Lilan Zhu, Xianshi Li

Director: Zhihong Chen

Country: China

Duration: 85 min

Quality: HD

Release: 2019