Push and Shove

Genres: Drama

Actor: Xinqing Cui, Jiali Ding, Jia-yi Feng, Jinglin Guo

Director: Nan Wu

Country: China

Duration: 85 min

Quality: HD

Release: 2019